Geschiedenis

De geschiedenis van onze school

Geschiedenis van onze school :

Begin september 1938 werd in de parochie Sint-Joris Alken een school opgericht midden in de velden, de weiden en de boomgaarden. Remi Nagels werd het eerste schoolhoofd. Het toenmalig schoolbestuur onder leiding van E.H. Lammens dokterde een deskundig plan uit voor een bouwproject dat vele mogelijkheden liet tot uitbreiding. Naast onze huidige turnzaal, die toen dienst deed als kapel, werden de eerste klaslokalen gebouwd.

In 1942 kwam er een kleuterafdeling bij. Vanaf 1946 tot 1975 werd de school opgesplitst in een afzonderlijke jongens- en meisjesschool. Achtereenvolgens fungeerden als directrice van de meisjesschool zuster Rosa De Wit, zuster Godelieve Devriendt en zuster Jeanne Maréchal. Voor de jongensschool bleef Remi Nagels directeur.

Door de bouw van een nieuwe wijk in het centrum van de parochie groeide het leerlingenaantal zeer snel. Het gemengd onderwijs startte in 1975 met aan het hoofd zuster Jeanne Maréchal. In 1983 nam René Duchamps het roer over.

In 1995 – tijdens het directeursambt van meester Duchamps- startten de grote renovatiewerken met 70 % toelagen van DIGO.

Via een spoedprocedure werden de platte daken vernieuwd. Daarna werden de zadeldaken gerenoveerd. Vervolgens werden de buitenramen en -deuren vervangen. De volgende stap was de vernieuwing van de elektriciteit en de sanitaire installatie. Toen was een nieuw directielokaal met secretariaat aan de orde.

Vanaf 1999 bekleedt Willy Daniëls de functie van directeur. Tijdens de laatste jaren werd het schoolgebouw grondig gerenoveerd. De bouw van een sporthal rechtstreeks verbonden met de schoolgebouwen was een stunt voor de basisschool Sint-Joris. Daarna werden de speelplaatsen vernieuwd en werden er talrijke spelmogelijkheden voor de kinderen voorzien. Onder impuls van Willy Daniëls kwamen er ook speciale leslokalen : een mediaklas, een computerklas, een creaklas …en kregen alle lokalen een fris kleurtje.

In 2002 verhuisden de scouts – onze buren – naar een nieuw lokaal en dit bracht met zich mee dat de school de vrijgekomen jeugdlokalen in orde bracht voor de schoolkinderen. In het eerste lokaal is er ruimte voor administratie of kleine vergaderingen, het tweede lokaal is bestemd voor lessen i.v.m. creatieve expressie, het derde lokaal werd een kleuterklas en het vierde lokaal werd ingericht als sanitaire ruimte voor de kleuters en voor de kinderen, die gebruik maken van de speelterreinen.

De jaren 2002 – 2003 staan speciaal in het teken van de verkeersveiligheid. Zo werden er twee grote fietsenstallingen geplaatst, werd een educatief verkeerspark aangelegd en kreeg de school een verkeerseducatieve route.

Vervolgens werden enkele nieuwe speeltuigen gebouwd, zodat de kinderen zeer veel bewegingsmogelijkheden hebben. Tijdens het schooljaar 2003 – 2004 stond het project ‘De natuur als buur’ centraal en werd een natuurpark en een educatieve haag aangelegd. Voor het schooljaar 2004-2005 werd het een sportief project nl. ‘in beweging’. 2005-2006 werd een creatief jaar en in 2006-2007 maakten we kennis met Toeka, de rode vogel die heel wat levenswijsheid meebracht. Gezonde voeding was het hoofdthema in 2007-2008.
Op 01 januari 2010 nam Willy Daniëls afscheid van onze school in zijn functie van directeur. Ook juf Marleen Droogmans van het eerste leerjaar kon gaan genieten van een verdiend pensioen.
Het schooljaar 2010 – 2011 kreeg een vervolg van het project de ‘Gloobfanfare’. Een project dat van start ging het jaar voordien. In samenwerking met Djapo sloten we het project af met een ‘fanfarestoet’ doorheen de parochie. Sint-Joris moest horen en zien waarrond we dat schooljaar werkten. De stoepkrijtactie werd dat schooljaar eveneens een gigantisch succes in de vorm van het jaarlijks vastenproject.
In het schooljaar 2011 – 2012 kregen heel wat klassen nieuwe stoelen en bankjes. Het jaar 2012 is een Olympisch jaar. Daarom kozen we dat schooljaar voor een sportief project namelijk “Sinjolympics”. Een geweldige sportieve uitdaging werd een groot succes dankzij grootse inspanningen van de leerkrachten, op kop de turnjuffrouw, maar vooral dankzij een groep enthousiaste kinderen.
Kinderen met kanker, een erg gevoelig onderwerp. Het ontroerde ons allen. Voor Make a Wish verzamelden we een duizelingwekkend bedrag bijeen dankzij de steun van kinderen, ouders en leerkrachten.
Het schooljaar 2012 – 2013 stond weer in het teken van vernieuwen. Alle klassen zijn nu voorzien van nieuwe stoelen en banken. Ook werden er nieuwe kasten gebouwd in heel wat klassen. Alle opbrengsten van evenementen werd in een grote pot gestopt. Daarmee kocht de school een enorm mooi speeltuig. Het niveaulezen verdween, de opvolger ‘het tutorlezen’ is een waardige opvolger.Door het jaar werd het muzische dik in de verf gezet. Het project “Cre@sinjo” bezorgde ons vooral op de creadagen topmomenten. Op die dagen kwamen alle aspecten van het muzische aan bod. We werkten steeds klasdoorbrekend en vormden groepjes van de 2,5 jarigen tot de 12 jarigen. Het werd een bijzondere ervaring! In dit schooljaar namen we afscheid van Liliane die elf jaar met hart en ziel haar opdracht deed in de school. In de eetzaal stond ze elke dag paraat om hulp te bieden aan ieder kind. Ook juf Annie, de kleuterleidster van de 4 jarigen mag op verdiend pensioen. Annie werkte maar liefst 43 jaar in onze school. We mogen gerust stellen dat we afscheid namen van een heus monument.
In het schooljaar 2013 – 2014 hebben we iets te vieren. Onze school bestaat namelijk 75 jaar. We laten dit niet onopgemerkt passeren. De kerstmusical eind eerste trimester wordt meteen één van de hoogtepunten. Tijdens het tweede semester verleggen we onze accenten op het vak wereldoriëntatie. Het project “Kijk op de wereld” staat centraal. Met ons vastenproject steunen we dit schooljaar de MS-liga. In een leesmarathon trachten we te zorgen voor de financiële steun. Bijkomend doel is de leesbevordering bij de leerlingen.