Doelstellingen

Onze doelstellingen

Doelstellingen

Als katholieke basisschool willen we ons duidelijk profileren op drie domeinen.

1. De geloofsgemeenschap

In onze basisschool is Jezus Christus de inspiratiebron voor ons opvoedingsproject. Dit komt vooral tot uiting in de lessen godsdienst, maar doordringt tevens het hele schoolleven. Regelmatig zijn er klasvieringen en op belangrijke momenten school- en gezinsvieringen. De leerlingen nemen deel aan gebeds- en sacramentele vieringen binnen schoolverband.
Iedere maand komt er een pedagogisch thema aan bod om de christelijke en sociale instelling en de studiehouding van het kind te bevorderen. Onze parochiale school doet mee aan initiatieven zoals de actie welzijnszorg, vasten, derde wereld, missie, kennismaking met andere culturen, enz. … .
Ze besteedt zeer veel aandacht aan een fijne relatie tussen leerlingen, ouders en leerkrachten. Iedere participant moet zich gelukkig voelen in de school. Wij vragen aan alle ouders met overtuiging mee te werken aan deze gelovige opvoeding met zijn vele levenswaarden door zelf het voorbeeld te geven en de kinderen te stimuleren.

2. De leergemeenschap

Onze school is op de eerste plaats een leer-gemeenschap. Als basisschool hebben wij de belangrijke taak om ervoor te zorgen dat elk kind – zowel het minder begaafde als het meer begaafde – in optimale omstandigheden zijn verstandelijk vermogen kan ontwikkelen.
Onze school beschikt over deskundige leerkrachten die zich blijven vormen, degelijke, geactualiseerde handboeken en veel andere didactisch verantwoorde leermiddelen. Een moderne en veilige infrastructuur is evenzeer een onmisbare voorwaarde om goed onderwijs aan te bieden. Elke dag opnieuw willen wij ons inzetten om de kinderen vanuit hun leefwereld op een boeiende, gestructureerde en inzichtelijke wijze de nodige leerstof bij te brengen.
Met de gespecialiseerde hulp van velen (taakleerkracht, ambulante leerkracht, leerkracht gelijke onderwijskansen, klastitularis,leerkracht beweginsopvoeding, CLB, leerkracht informatica, logopediste,.enz …) en de dagelijkse inzet van u en uw kinderen, trachten we alles tot een mooi resultaat te brengen.

3. Leefgemeenschap

Leerkrachten, kinderen en ouders leven en werken hand in hand op een zeer gemoedelijke en vriendschappelijke wijze. De directie woont de maandelijkse samenkomst van het schoolbestuur bij. Een afgevaardigde van de leerkrachten en de directie werken mee op de maandelijkse vergadering van de oudervereniging. De inhouden van hun vormende avonden trachten we te realiseren in het schoolgebeuren. De participatieraad bespreekt minstens driemaal per schooljaar de organisatie. De leerkrachten en leerlingen nemen actief deel aan het parochiaal leven en het verenigingsleven.